Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Плани видання національних стандартів та кодексів усталеної практики від національного органу стандартизації у 2024 році

 

ЛИПЕНЬ
ДСТУ В 15.012:2023  Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Стадії життєвого циклу програмних засобів. Основні положення
ДСТУ 1.2:2024  Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
ДСТУ 1.14:2024  Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації
ДСТУ EN 196-1:2019  Методи випробувань цементу. Частина 1. Визначення міцності
ДСТУ EN 196-6:2019  Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонини помелу
ДСТУ EN 196-11:2019  Методи випробувань цементу. Частина 11. Теплота гідратації. Метод теплопровідної ізотермічної калориметрії
ДСТУ EN 1009-1:2022  Машини для механічного оброблення мінералів і подібних твердих матеріалів. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги до машин і переробного обладнання
ДСТУ EN 1434-4:2023  Лічильники теплової енергії. Частина 4. Випробування для затвердження типу
ДСТУ EN 1804-1:2022  Машини для підземних гірничих виробок. Вимоги щодо безпечності опор дахів із гідравлічним приводом. Частина 1. Опорні елементи та загальні вимоги
ДСТУ EN 13190:2023  Термометри циферблатні
ДСТУ EN 15102:2023  Шпалери декоративні. Шпалери в рулонах
ДСТУ EN 55016-1-6:2023  Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Калібрування антени ЕМС
ДСТУ EN IEC 60751:2022  Термоперетворювачі опору та чутливі елементи промислові платинові
ДСТУ EN IEC 60825-12:2019  Безпечність лазерних виробів. Частина 12. Безпечність оптичних комунікаційних систем вільного простору для передавання інформації
ДСТУ EN ІЕС 61439-2:2022  Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування
ДСТУ EN IEC 61869-10:2022  Трансформатори вимірювальні. Частина 10. Додаткові вимоги до малопотужних пасивних трансформаторів струму
ДСТУ EN ІЕС 62040-2:2019  Системи безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
ДСТУ EN ISO 11553-1:2022  Безпечність машин. Машини для лазерного обробляння. Частина 1. Вимоги щодо лазерної безпеки
ДСТУ EN ISO 23386:2023  Будівельне інформаційне моделювання та інші процеси цифрового представлення даних, застосовні в будівництві. Методологія описування, авторизації та технічного супроводу в пов'язаних словниках даних
ДСТУ EN ISO 23387:2023 Будівельне інформаційне моделювання (ВІМ). Шаблони даних для будівельних об'єктів, застосовні протягом життєвого циклу будівельних активів. Концепції та принципи
ДСТУ ISO 10017:2023  Управління якістю. Настанови щодо застосування статистичних методів відповідно до ISO 9001:2015
ДСТУ ISO 22329:2023  Безпека та стабільність. Управління у надзвичайних ситуаціях. Настанови щодо використовування засобів масової інформації за надзвичайних ситуацій
ДСТУ ISO/IEC 4005-1:2023  Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Мережа безпілотних літальних апаратів (МБпЛА). Частина 1. Модель обміну даними та вимоги
ДСТУ ISO/IEC 4005-3:2023  Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Мережа безпілотних літальних апаратів (МБпЛА). Частина 3. Протоколи фізичного та канального рівнів для обміну даними керування
ДСТУ ISO/IEC 4005-4:2023  Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Мережа безпілотних літальних апаратів (МБпЛА). Частина 4. Протоколи фізичного та канального рівнів для обміну відеоданими
ДСТУ ISO/TS 22317:2023  Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Настанови щодо аналізування впливу на бізнес
ДСТУ CEN/TR 13201-1:2016  Освітлення доріг. Частина 1. Вибирання класів освітлення
ДСТУ CEN/TR 13582:2022  Встановлення лічильників теплової енергії. Настанови щодо вибирання, встановлення та експлуатування лічильників теплової енергії

ЧЕРВЕНЬ
ДСТУ В 15.010:2023  Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Кекування надійністю. Основні положення
ДСТУ В 15.011:2023  Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Наукові і науково-технічні експертизи, аналізи та аудити. Основні положення
ДСТУ EN 619:2022  Обладнання та системи неперервної дії. Вимоги щодо безпечності обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць
ДСТУ EN 1434-1:2023  Лічильники теплової енергії. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN 1804-2:2022  Машини для підземних гірничих виробок. Вимоги щодо безпечності опор дахів із гідравлічним приводом. Частина 2. Опори та гідроциліндри
ДСТУ EN 1804-3:2022  Машини для підземних гірничих виробок. Вимоги щодо безпечності опор дахів із гідравлічним приводом. Частина 3. Гідравлічні та електрогідравлічні системи керування
ДСТУ EN 1837:2022  Безпечність машин. Вмонтоване освітлення машин
ДСТУ EN 12285-2:2023  Резервуари сталеві заводського виготовлення. Частина 2. Горизонтальні циліндричні одностінні та двостінні резервуари для наземного зберігання горючих і негорючих рідин, що забруднюють воду
ДСТУ EN 14275:2022  Палива автомобільні. Оцінювання якості бензину та дизельного палива. Відбирання проб на автозаправних станціях та гуртових розподільних установках
ДСТУ EN 16659:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення повзності та відновлення під дією багаторазових зсувних напруг (MSCRT)
ДСТУ EN 55016-2-1:2023  Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень
ДСТУ EN 55016-2-2:2019  Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 2-2. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання потужності збурень
ДСТУ EN 61000-4-22:2012  Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4-22. Методики випробування та вимірювання. Випробування щодо випромінюваної емісії та несприйнятливості в повністю безвідлуннєвих камерах (FARs)
ДСТУ EN 62586-1:2019  Вимірювання якості електроенергії в системах електроживлення. Частина 1. Прилади для вимірювання параметрів якості електроенергії (PQI)
ДСТУ EN ІЕС 60309-2:2022  Вилки, стаціонарні та переносні штепсельні розетки та увідні пристрої промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв
ДСТУ EN IEC 61010-2-032:2023  Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань
ДСТУ EN ISO 4254-17:2022  Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 17. Комбайни для збирання коренеплодів
ДСТУ EN ISO 11806-1:2022  Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних привідних кущорізів та мотокос. Частина 1. Машини з вбудованим двигуном внутрішнього згоряння
ДСТУ EN ISO 19472-2:2022  Лісогосподарські машини. Лебідки. Частина 2. Тягові допоміжні лебідки
ДСТУ EN ISO 52016-1:2022  Енергоефективність будівель. Енергопотреби для опалення та охолодження, внутрішні температури і навантаження за явною та прихованою теплотою. Частина 1. Методики розрахунку
ДСТУ ISO 17892-3:2023  Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 3. Визначення щільності частинок
ДСТУ ISO 17892-4:2023  Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 4. Визначення гранулометричного складу
ДСТУ ISO/IEC 4005-2:2023  Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Мережа безпілотних літальних апаратів (МБпЛА). Частина 2. Протоколи фізичного та канального рівнів для сумісного обміну даними
ДСТУ CEN/TS 16346:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення характеристик розпаду та безпосередньої зчеплюваності катіонних бітумних емульсій із заповнювачем з розміром фракції 2/4 мм

 

ТРАВЕНЬ
ДСТУ 9264:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих добавками на основі поверхнево-активних речовин
ДСТУ ASTM A36/A36M:2023  Сталь вуглецева конструкційна. Технічні вимоги
ДСТУ EN 703:2022 Сільськогосподарські машини. Машини для навантажування, змішування та/або подрібнювання і роздавання силосу. Вимоги щодо безпеки
ДСТУ EN 1009-2:2022  Машини для механічного оброблення мінералів і подібних твердих матеріалів. Безпечність. Частина 2
ДСТУ EN 1009-3:2022  Машини для механічного оброблення мінералів і подібних твердих матеріалів. Безпечність. Частина 3
ДСТУ EN 1434-2:2023  Лічильники теплової енергії. Частина 2. Вимоги до конструкції
ДСТУ EN 1434-6:2023  Лічильники теплової енергії. Частина 6. Встановлення, введення в експлуатування, контролювання під час експлуатування та технічне обслуговування
ДСТУ EN 1856-1:2023  Конструкції для видалення димових газів. Вимоги до металевих димових труб. Частина 1. Складові вироби систем видалення димових газів
ДСТУ EN 12273:2023  Покрив з литої емульсійно-мінеральної суміші. Вимоги
ДСТУ EN 12274-7:2023  Литі емульсійно-мінеральні суміші. Частина 7. Вібраційне випробування на стираність
ДСТУ EN 12274-8:2023  Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 8. Візуальне оцінювання дефектів покриву
ДСТУ EN 13301:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення схильності бітуму до забарвлення
ДСТУ EN 13422:2023 Знаки дорожні вертикальні. Переносні сигнальні засоби та обмежувачі, які здатні деформуватися. Переносні дорожні знаки. Конуси та циліндри
ДСТУ EN 13632:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Візуалізація дисперсії полімеру в бітумі, модифікованому полімером
ДСТУ EN 13702:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в'язкості бітуму та бітумних в'яжучих методом конуса та пластини
ДСТУ EN 15323:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довготривале старіння/кондиціювання методом обертових циліндрів (RCAT)
ДСТУ EN 16345:2023  Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання бітумних емульсій з використанням віскозиметра Redwood № ІІ
ДСТУ EN 55016-1-5:2023  Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 1-5. Майданчики для калібрування антен у діапазоні частот від 5 МГц до 18 ГГц
ДСТУ EN 55016-2-4:2019  Апаратура для вимірювання радіочастотних збурень і несприйнятливості. Технічні вимоги та методи вимірювання. Частина 2-4. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання несприйнятливості
ДСТУ EN 61000-2-9:2012  Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2. Навколишнє середовище. Розділ 9. Опис електромагнітного середовища висотного ядерного вибуху. Випромінювані збурення. Базова публікація ЕМС
ДСТУ EN 61000-4-21:2012  Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 4-21. Методики випробування та вимірювання. Методики випробування в ревербераційних камерах
ДСТУ EN ІЕС 60320-1:2022  З’єднувачі для електроприладів побутової та аналогічної загальної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN IEC 60335-2-82:2022  Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-82. Додаткові вимоги до розважальних гральних автоматів та автоматів персонального обслуговування
ДСТУ EN IEC 60730-2-11:2022  Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 2-11. Додаткові вимоги до регуляторів енергії
ДСТУ EN IEC 60730-2-22:2022  Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 2-22. Додаткові вимоги до термозахисту двигуна
ДСТУ EN ІЕС 60947-3:2022  Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, вимикачі-роз’єднувачі та їхні комбінації з плавким запобіжником
ДСТУ EN ІЕС 61643-341:2022  Елементи низьковольтних пристроїв захисту від перенапруг. Частина 341. Вимоги до робочих характеристик та випробувальні схеми для тиристорних притлумлювачів перенапруг
ДСТУ EN IEC 62053-24:2023  Засоби вимірювання електричної енергії. Спеціальні вимоги. Частина 24. Лічильники основного складника реактивної енергії статичні (класи точності 0,5 S, 1 S, 1, 2 та 3)
ДСТУ EN ISO 11681-1:2022  Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу
ДСТУ EN ISO 11681-2:2022  Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами
ДСТУ EN ISO 22315:2022  Соціальна безпека. Масова евакуація. Настанови щодо планування
ДСТУ ISO/TS 22318:2023  Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Настанови щодо управління неперервністю ланцюга постачання
ДСТУ CEN ISO/TR 52016-2:2022  Енергоефективність будівель. Енергопотреби для опалення та охолодження, внутрішні температури і навантаження за явною та прихованою теплотою. Частина 2. Пояснення та обґрунтування до стандартів ISO 52016-1 та ISO 52017-1

 

КВІТЕНЬ
ДСТУ 9251:2023 Настанова з контролю якості виконання земляних робіт, улаштування насипів і зворотних засипок
ДСТУ 9252:2023 Настанова з контролю якості улаштування монолітних залізобетонних конструкцій
ДСТУ 9253:2023 Настанова з з проєктування гідроізоляції підземних будівельних конструкцій
ДСТУ 9254:2023 Контроль якості будівельних робіт. Загальні положення
ДСТУ 9258 :2023 Настанова з організації виконання будівельних робіт
ДСТУ 9259:2023 Настанова з контролю якості улаштування непрохідних каналів підземних комунікацій
ДСТУ 9260:2023 Настанова з контролю якості монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій
ДСТУ 9262:2023 Настанова з контролю якості влаштування підлог
ДСТУ 9263:2023 Настанова з контролю якості монтажу сталевих конструкцій
ДСТУ 9265:2023 Судово-експертна діяльність. Правила розроблення, викладення й оформлення методик провадження судових експертиз
ДСТУ 9266:2023 Судова психологічна експертиза. Використання поліграфа. Загальні вимоги
ДСТУ 9267:2023 Суміші будівельні сухі спеціальні проникної дії. Технічні умови
ДСТУ 9268:2023 Вальниці кочення. Вальниці циліндричні однорядні. Класифікаця, настанови щодо застосування та експлуатування
ДСТУ EN 413-2:2019 Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробування
ДСТУ EN 508-2:2022 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Вимоги до самонесних виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавкої сталі. Частина 2. Алюміній
ДСТУ EN 516:2022 Пристосування збірні для покрівельних робіт. Конструкції для доступу на покрівлю. Перехідні містки, помости та східці
ДСТУ EN 12274-1:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 1. Відбирання проб литої емульсійно-мінеральної суміші
ДСТУ EN 12274-2:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення вмісту залишкового в’яжучого та підготування проб
ДСТУ EN 12274-3:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 3. Консистенція
ДСТУ EN 12274-4:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Визначення когезії суміші
ДСТУ EN 12274-5:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 5. Визначення найменшого вмісту в’яжучого та зносостійкості
ДСТУ EN 12274-6:2023 Литі емульсійно-мінеральні суміші. Методи випробування. Частина 6. Норма влаштування
ДСТУ EN 12676-1:2019 Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики
ДСТУ EN 13450:2023 Заповнювачі для баластного шару залізничного полотна
ДСТУ EN 13588:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення когезії бітумних в’яжучих за методом маятника
ДСТУ EN 13589:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування модифікованого бітуму за методом примусового розтягування
ДСТУ EN 14023:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до бітумів, модифікованих полімером
ДСТУ EN 14342:2023 Дерев'яне покриття для підлоги та паркет. Характеристики, оцінка відповідності та маркування
ДСТУ EN 15316-4-4:2017 Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-4. Системи генерування тепла, інтегровані в будівлю когенераційні установки, модулі M3-8-4, M8-8-4, M11-8-4
ДСТУ EN 15316-4-5:2017 Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-5. Централізоване теплопостачання та холодопостачання, модулі M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
ДСТУ EN 15322:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Структура технічних вимог до бітумних в"яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем
ДСТУ EN 15378-2:2023 Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 2. Пояснення та обґрунтування EN 15378-1, модулі M3-11 та M8-11
ДСТУ EN 15626:2023 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності бітумних в'яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем, методом занурення у воду. Метод заповнювача
ДСТУ EN 15662:2023 Продукти харчування рослинного походження. Мультиметод визначення залишків пестицидів із використанням ГХ- та РХ-аналізу на основі екстракції/розподілу ацетонітрилу та очищення дисперсійною ТФЕ. Модульний QuEChERS-метод
ДСТУ IEC 60502-2:2023 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ)
ДСТУ IEC 63097:2024 Дорожня карта зі стандартизації розумних мереж
ДСТУ IEC TS 62561-8:2023 Компоненти систем блискавкозахисту (LPCS). Частина 8. Вимоги до компонентів для ізольованих систем блискавкозахисту
ДСТУ ISO 8107:2023 Атомні електричні станції. Ремонтопридатність. Термінологія
ДСТУ ISO 10318-1:2023 Геосинтетики. Частина 1. Терміни та визначення понять
ДСТУ ISO 10318-2:2023 Геосинтетики. Частина 2. Символи та піктограми
ДСТУ ISO 16639:2023 Спостереження за активними концентраціями радіоактивних речовин у повітрі на робочих місцях ядерних об’єктів
ДСТУ ISO 18195:2023 Метод обґрунтування протипожежних перегородок для водоохолоджуваних атомних електростанцій (АЕС)
ДСТУ ISO 18229:2023 Основні технічні вимоги до механічних елементів та металевих конструкцій, передбачених для ядерних реакторів IV покоління
ДСТУ ISO 18557:2023 Принципи характеризації ґрунтів, будівель та споруд, забруднених радіонуклідами, для реабілітації
ДСТУ ISO 18807:2023 Шини та ободи для лісозаготівельних та лісогосподарських робіт
ДСТУ ISO 21391:2023 Безпека ядерної критичності. Геометричні розміри для контролювання підкритичності. Обладнання та компонування
ДСТУ ISO 23133:2023 Безпека ядерної критичності. Інструктаж з безпеки щодо ядерної критичності для оператора
ДСТУ ISO 26802:2023 Ядерні установки. Критерії проєктування та експлуатації систем захисної оболонки та вентиляційних систем ядерних реакторів


БЕРЕЗЕНЬ
ДСТУ 4583:2023 Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Загальні технічні умови
ДСТУ 4587:2023 Вироби булочні. Загальні технічні умови
ДСТУ 8811.10:2023 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення масової частки хрому
ДСТУ 9242:2023 Настили решіткові сталеві. Загальні технічні умови
ДСТУ 9244:2023 Вироби сталеві для підвісних стель будівель і споруд. Технічні умови
ДСТУ 9245:2023 Картон гофрований. Технічні умови
ДСТУ 9246-1:2023 Заповнювачі для асфальтобетонних сумішей та матеріалів, оброблених бітумним в’яжучим. Технічні умови. Частина 1. Наповнювач
ДСТУ-Н 9250:2023 Поверхневі стічні та дренажні води. Настанови щодо використання технологій фіторемедації для очищування стічних вод від населених пунктів та окремих підприємств
ДСТУ 9255:2023 Вироби безтютюнові нікотиновмісні для орального використання. Загальні технічні умови
ДСТУ 9256:2023 Сталь та чавун. Методи визначення вольфраму
ДСТУ 9257:2023 Сталь та чавун. Методи визначення ніобію
ДСТУ 9261:2023 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Оцінювання спроможностей цивільного захисту та їхніх носіїв. Терміни та визначення
ДСТУ CEN ISO/TR 52000-2:2023 Енергоефективність будівель. Комплексне оцінювання енергоефективності будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування стандарту ISO 52000-1
ДСТУ CEN/TR 15378-4:2023 Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 4. Пояснення та обґрунтування EN 15378-3, модулі M3-10, M8-10
ДСТУ EN 771-6:2022 Камені стінові. Технічні умови. Частина 6. Вироби стінові з натурального каменю
ДСТУ EN 998-1:2023 (EN 998-1:2016, IDT) Технічні умови розчину для кладки. Частина 1. Розчин для зовнішнього та внутрішнього штукатурення
ДСТУ EN 998-2:2023 Технічні умови розчину для кладки. Частина 2. Розчини для кладки
ДСТУ EN 1365-2:2023 Випробування несучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 2. Перекриття та покриття
ДСТУ EN 1365-3:2023 Випробування несучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 3. Балки
ДСТУ EN 1365-4:2023 Випробування несучих будівельних конструкцій на вогнестійкість. Частина 4. Колони
ДСТУ EN 1366-7:2023 Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 7. Конвеєрні системи та пристрої їх перекривання
ДСТУ EN 12676-1:2019 Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 1. Експлуатаційні параметри та характеристики
ДСТУ EN 12676-2:2023 Екрани протизасліплювальні для доріг. Частина 2. Методи випробування
ДСТУ EN 13084-5:2023 Труби димові самонесні. Частина 5. Матеріал для цегляних газоходів. Технічні умови на продукцію
ДСТУ EN 13164:2019 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
ДСТУ EN 13823:2023 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, крім покриттів для підлог, що зазнають теплового впливу поодинокого предмета, що горить
ДСТУ EN 15378-1:2023 Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 1. Обстеження котлів, систем опалення та гарячого водопостачання, модулі М3-11, М8-11
ДСТУ EN 15378-3:2023 Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 3. Виміряна енергоефективність, модулі M3-10, М8-10
ДСТУ EN IEC 62858:2022 Густина блискавок на основі системи локації блискавок. Загальні положення
ДСТУ EN ISO 10456:2022 Матеріали та вироби будівельні. Характеристики гігротермічні. Розрахункові значення в таблицях і методики визначення декларативних та розрахункових значень теплових характеристик
ДСТУ EN ISO 52003-1:2022 Енергоефективність будівель. Показники, вимоги, оцінювання та сертифікати. Частина 1. Основні положення та представлення загальної енергоефективності
ДСТУ ISO 3085:2023 Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння похибки відбирання проб, готування проб і вимірювання
ДСТУ ISO 3087:2023 Руди залізні. Методи визначення масової частки вологи партії
ДСТУ ISO/IEC 27033-4:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека мережі. Частина 4. Убезпечення комунікацій між мережами з використанням шлюзів
ДСТУ ISO/TR 13570-2:2023 Колісні крісла. Частина 2. Типові значення та рекомендовані межі розмірів, маси та маневрового простору, встановлені в ISO 7176-5


СІЧЕНЬ
ДСТУ В 15.206:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програма забезпечення надійності. Основні положення
ДСТУ В 15.307:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування та приймання серійних виробів озброєння та військової техніки. Основні положення
ДСТУ В 15.706:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Аналізування логістичної підтримки. Основні положення
ДСТУ 2732:2023 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
ДСТУ 4852:2023 Пиво. Методи визначення кислотності
ДСТУ 7104:2023 Пиво. Методи визначення спирту, дійсного екстракту та розраховування сухих речовин у початковому суслі
ДСТУ 8443:2015 Велика рогата худоба. Метод визначення забезпеченості протеїном організму тварин за вмістом азотистих метаболітів крові
ДСТУ 8477:2015 Резистори. Метод випробовування імпульсним навантаженням
ДСТУ 8689:2016 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі типу «Тумблер». Загальні ергономічні вимоги
ДСТУ 8690:2016
Дизайн і ергономіка. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні ергономічні вимоги
ДСТУ 8715:2017 Угіддя природні кормові. Метод визначення щільності дернини
ДСТУ 8765:2018 Культури сільськогосподарські. Визначення чисельності шкідників методом косіння ентомологічним сачком
ДСТУ 9220:2023 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення виходу летких речовин
ДСТУ 9229:2023 Метрологія. Вимірювачі та монітори артеріального тиску автоматичні і напівавтоматичні цифрові. Методика повірки
ДСТУ 9230:2023 Метрологія. Електроенцифалографи. Методика повірки
ДСТУ 9232:2023 Засоби індивідуального захисту. Щити кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови
ДСТУ 9233:2023 Профілі сталеві холодногнуті несні та армувальні конструктивних елементів будівель та споруд. Загальні технічні умови
ДСТУ 9234:2023 Сіянці дерев і кущів. Технічні умови
ДСТУ 9235:2023 Нафтопродукти темні. Прискорений метод визначення сірки
ДСТУ 9237:2023 Зброя холодна. Терміни та визначення понять
ДСТУ ASTM D240:2023 Палива рідинні вуглеводневі. Метод визначення теплоти згоряння в калориметричній бомбі
ДСТУ ASTM D1665:2023 Нафтопродукти залишкові. Метод визначення умовної в’язкості за Енглером
ДСТУ EN 40-1:2019 Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять
ДСТУ EN 40-2:2019 Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри
ДСТУ EN 40-3-1:2019 Опори освітлення. Частина 3-1.Проєктування та перевірення на відповідність. Технічні вимоги для характеристичних навантажень
ДСТУ EN 40-3-2:2019 Опори освітлення. Частина 3-2.Проєктування та перевірення на відповідність. Перевірення випробуванням
ДСТУ EN 40-3-3:2019 Опори освітлення. Частина 3-3.Проєктування та перевірення на відповідність. Перевірення розрахунком
ДСТУ EN 1363-1:2023 Випробування на вогнестійкість. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ EN 1363-2:2023 Випробування на вогнестійкість. Частина 2. Альтернативні і додаткові процедури
ДСТУ ЕN 12586:2015 Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустушки для немовлят і малюків. Тримач соски-пустушки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
ДСТУ EN 14989-1:2019 Труби димові. Вимоги та методи випробування металевих димових труб і каналів подавання повітря незалежно від використовуваних матеріалів для опалювальних установок закритого типу. Частина 1. Вертикальні повітроводи/димоходи для устатковання типу C6
ДСТУ EN 15276-2:2022 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 2. Проєктування, монтування та технічне обслуговування
ДСТУ CEN/TR 15459-2:2017 Енергоефективність будівель. Методика економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обґрунтування EN 15459-1. Модуль М1-14
ДСТУ EN 60601-1-2:2018 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітні збурення. Вимоги та випробування
ДСТУ EN 60811-401:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 401. Різні випробування. Методи теплового старіння. Старіння в сушильній шафі
ДСТУ EN 60811-502:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 502. Механічні випробування. Випробування ізоляції на зсідання
ДСТУ EN 60811-503:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 503. Механічні випробування. Випробування оболонок на зсідання
ДСТУ EN 60811-504:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 504. Механічні випробування. Випробування на згинання ізоляції та оболонок за низької температури
ДСТУ EN 60811-506:2018 Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 506. Механічні випробування. Випробування на удар ізоляції та оболонок за низької температури
ДСТУ EN ISO 179-2:2017 Пластмаси. Визначення ударної міцності за Шарпі. Випробування на удар з апаратурою
ДСТУ ISO 18245:2015 Фінансові послуги в роздрібній торгівлі. Коди торгових категорій
ДСТУ IEC 61968-5:2023 Інтеграція прикладних програм на електромережевих підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 5. Оптимізація розподіленої генерації
ДСТУ IEC 61970-600-1:2023 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (ems-api). Частина 600-1. Загальний стандарт щодо обміну моделями мереж (CGMES). Структура та правила
ДСТУ IEC TS 61850-1-2:2023 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1-2. Настанови щодо розширення можливості використовування ІЕС 61850 як базового стандарту
ДСТУ IEC TR 61850-7-5:2023 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-5. Настанови щодо моделювання згідно з ІЕС 61850
ДСТУ IEC TR 61850-90-9:2023 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-9. Використання ІЕС 61850 для систем зберігання електричної енергії
ДСТУ IEC TR 61850-90-11:2023 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-11. Методології моделювання логіки для програмних застосунків, заснованих на ІЕС 61850
ДСТУ IEC TR 61850-90-13:2023 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-13. Детерміновані мережеві технології
ДСТУ IEC TR 62351-90-3:2023 Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 90-3. Настанови щодо керування мережею та системою
ДСТУ UNECE STANDARD FFV-13:2017 Вишня і черешня свіжі. Вимоги до постачання та контролювання якості
ДСТУ EN 12163:2008 Мідь і мідні сплави. Пруток загальної призначеності. Технічні умови
ДСТУ EN 12168:2008 Мідь і мідні сплави. Пруток порожнистий для оброблення різанням. Технічні умови
ДСТУ EN 12283:2008 Папір для друкування й канцелярський. Метод визначення адгезії тонера
ДСТУ IEC 61252:2010 Електроакустика. Технічні умови на індивідуальні дозиметри шуму

 

Перелік останніх надходжень, якими поповнився фонд нормативних документів Українського Агентства зі Стандартизації у 2023 році >>>


Джерело: https://uas.gov.ua/ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.