Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ EN ISO 22313:2021 (EN ISO 22313:2020, IDT; ISO 22313:2020, IDT) "Безпека та стабільність. Системи управління неперервністю бізнесу. Настанови щодо застосування ISO 22301"
  Цей стандарт використовують як настанови та рекомендації щодо застосовування вимог до системи управління безперервністю бізнесу, наведених в ISO 22301. Настанови та рекомендації ґрунтуються на передовій міжнародній практиці.
  Настанови та рекомендації поширюються на організації усіх розмірів і типів, охоплюючи великі, середні та малі організації, що функціюють у промислових, комерційних, державних і некомерційних секторах. Прийнятий підхід залежить від середовища функціювання організації та її складності.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 56.

 • ДСТУ EN IEC 61010-2-201:2019 (EN IEC 61010-2-201:2018, IDT; IEC 61010-2-201:2017, IDT) "Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування"
  Цей стандарт застосовують для всіх виробів, що виконують функцію апаратури керування та/або пов'язаних з ними периферійних пристроїв, які призначені для контролю та керування машинами, автоматизованими виробничими і промисловими процесами, наприклад для дискретного і безперервного керування та у ньому встановлені вимоги щодо безпечності і пов'язані з ними перевірочні випробування для таких виробів.
  Застосування цього стандарту поширюється (але не обмежується) на:
  - операторські станції та інші інтерфейси “користувач-система”;
  - прилади для функцій управління;
  - контрольні прилади, станції автоматизації та інші спеціалізовані контролери;
  - контрольно-вимірювальні прилади та їх інтерфейси;
  - кабельні з’єднання приладів, що використовують у відповідних мережах HBES/BACS.
  Стандарт набув чинності 2020-01-01.
  Кількість сторінок документу = 79.

 • ДСТУ EN 12015:2021 (EN 12015:2020, IDT) "Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад"
  Цей стандарт установлює норми емісії завад щодо електромагнітних завад та умов випробування для ліфтів, ескалаторів і пасажирських конвеєрів, призначених для довгострокового використання в будівлях. Ці норми, однак, не можуть забезпечити повний захист від завад, що впливають на сигнал радіо- й телевізійного приймання, якщо таке обладнання застосовують на відстанях, зазначених у таблиці 1.
  Вимоги цього стандарту не поширюються на апаратуру, виготовлену до дати його опублікування як EN.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 18.

 • ДСТУ ISO 11749:2008 "Пасові приводи. Паси поліклинові для автомобільної промисловості. Випробування на втому"
  Цей стандарт установлює метод динамічного випробовування для перевіряння якості поліклинових пасів (профіль PK), які використовують переважно для допоміжних приводів в автомобільній промисловості. Розмірні характеристики пасів і відповідних шківів визначені ISO 9981.
  Стандарт набуде чинності  2010-01-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ EN 61260-1:2021 (EN 61260-1:2014, IDT; IEC 61260-1:2014, IDT) "Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні. Частина 1. Технічні вимоги"
  Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо аналогових, дискретних та цифрових смугових фільтрів. Значення відносного загасання в смузі пропускання є постійним відсотком від центральної частоти для всіх фільтрів із заданою смугою пропускання. Прилад, що відповідає вимогам цього стандарту, може містити будь-яку кількість суміжних смугових фільтрів, що охоплюють будь-який бажаний діапазон частот.
  Технічні вимоги подано щодо двох класів фільтрів — класу 1 та класу 2. Загалом, вимоги до фільтрів класу 1 та класу 2 мають однакові цілі проєктування, різниця переважно полягає в межах прийнятності та в робочому температурному діапазоні. Межі прийнятності для класу 2 перевищують або дорівнюють межам для класу 1. Також приведено максимальні дозволені невизначеності вимірювань.
  Технічні вимоги подано для моделей, в яких співвідношення октавних частот та центральної частоти є ступенями десяти.
  Смугові фільтри, що відповідають технічним вимогам цього стандарту, можуть бути частиною будь-яких вимірювальних систем або бути невід’ємною складовою конкретного приладу, такого як аналізатор спектру.
  Цей стандарт визначає діапазони умов довкілля для роботи фільтрів. Необхідний діапазон залежить від того, чи прилад, що містить фільтри, призначено для експлуатування в контрольованому середовищі, або, в більш загальному випадку, у польових умовах.
  Смугові фільтри, що відповідають вимогам цього стандарту, здатні забезпечити спектральну інформацію, фільтровану в частотній смузі, для різноманітних сигналів, наприклад, змінних у часі, періодичних або постійних; для сигналів в смузі частот або дискретної частоти; довгої або короткої тривалості.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 40.

 • ДСТУ ISO 12647-3:2008 "Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 3. Офсетне плоске друкування на газетному папері без додаткового сушіння"
  У цьому стандарті встановлено перелік параметрів процесу та їхні значення, яких необхідно дотримувати під час виготовлення кольороподілених фотоформ для друкування газет, пробного та тиражного друкування одною або чотирма фарбами. Вибрані параметри та їхні значення охоплюють увесь технологічний процес, тобто такі його етапи: «кольороподілення», «фотоскладання», «виготовлення друкарської форми», «пробне друкування» та «друкування тиражу».
  Цей стандарт стосується:
  - офсетного плоского друкування без додаткового сушіння пробних і тиражних відбитків та процесів немашинного пробного друкування на газетному папері із застосуванням кольороподілених фото - форм, яким надають перевагу перед цифровими даними;
  - аналогічно друкування з друкарських форм, виготовлених способами безпосереднього наношення на них зображення, та відповідних процесів пробного друкування.
  Не стосується:
  - лінійних растрів та растрів із нерегулярною структурою, хоча певні наведені в цьому стандарті параметри можна застосовувати до них за аналогією. Зокрема, установлені стандартом прирости показника тону треба застосовувати беззастережно, оскільки вони стосуються контрольних полів на шкалах із растровими елементами регулярної структури;
  - флексографічного та високого друкування, хоча ряд параметрів можна застосовувати за аналогією.
  Стандарт набуде чинності  2010-07-01.
  Кількість сторінок документу = 16.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.