Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ EN IEC 61010-2-010:2021 "Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів"
  Цей стандарт визначає додаткові вимоги щодо безпечності для типів електричного устатковання від a) до c) та їхнього допоміжного приладдя, незалежно від того, де їх призначено використовувати, якщо нагрівання матеріалів є однією з функцій цього устатковання.
  Можливо, що устатковання повністю або його частина належить до сфери застосування одного чи кількох інших стандартів IEC 61010, частини 2, а також до сфери застосування цього стандарту. У такому разі також застосовуватимуть вимоги цих інших стандартів частини 2. Зокрема, якщо устатковання призначене для використання в цілях діагностики in vitro (IVD), також застосовуватимуть вимоги IEC 61010-2-101. Однак, якщо устатковання має холодильну установку та функцію нагрівання,
  де поєднання цих двох або більше чинників створює додаткові чи більш жорсткі небезпечні чинники, ніж кожний окремо, то замість цього стандарту можливе застосування IEC 61010-2-012.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 23

 • ДСТУ EN 943-1:2021 "Одяг захисний. Захист від небезпечних твердих, рідних та газопобідних хімічних речови, зокрема рідких та твердих аерозолів. Частина 1. Вимоги до експлуатаційних характеристик костюмів для захисту від хімічних речовин (газонепроникних) типу 1"
  Цей стандарт установлює мінімальні вимоги, методи випробування, марковання та інформацію, що надає виробник, для вентильованих та невентильованих газонепроникних костюмів для захисту від хімічних речовин.
  Цей стандарт встановлює вимоги до комплектів для індивідуального захисту всього тіла, які одягають для захисту від твердих, рідких та газоподібних хімічних речовин, зокрема рідких та твердих аерозолів.
  Цей стандарт не встановлює мінімальні критерії для захисту від нехімічних небезпек, наприклад, небезпек радіації, пожежі, тепла, вибуху, а також інфекційних агентів. Цей тип спорядження не призначено для повного занурення в рідину.
  Сфера застосування цього стандарту поширюється на шви, кріплення та складання для прикріплення аксесуарів. Основні критерії експлуатаційних характеристик таких елементів, як рукавички, черевики або засоби захисту органів дихання, подано в інших стандартах, у цьому стандарті передбачено тільки додаткові вимоги.
  Захист від часток обмежено лише фізичним проникненням часток Не розглянуто таких хімічних речовин, як реактиви, дуже чутливі до повітряного середовища, нестабільні вибухові речовини та кріогенні рідини, оскільки захист від цих додаткових небезпек не належить до сфери застосування цього стандарту.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 34.

 • ДСТУ OIML R 75-1:2014 "Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги"
  Цей стандарт поширюється на теплолічильники, тобто на засоби вимірювальної техніки, призначені для вимірювання кількості теплоти, що її в теплообмінному контурі виділяє рідина, яку називають теплоносієм.
  Теплолічильники, що підлягають контролю службами законодавчої метрології, мають відповідати вимогам цього стандарту.
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 20.

 • ДСТУ OIML R 75-2:2014 "Теплолічильники. Частина 2. Випробування для затвердження типу та первинної повірки"
  Теплолічильники, які відповідають загальним вимогам стандарту R 75-1 та їх подають для затвердження типу та/чи для первинної повірки, мають відповідати встановленим у цьому стандарті випробуванням.
  Первинна повірка призначена для забезпечення того, щоб засоби вимірювальної техніки, які вводять в експлуатацію, повинні мати встановлені метрологічні характеристики в межах максимально допустимих похибок та мають належно функціонувати. Примітка. Терміни та їх визначення див. в R 75-1.
  Національна примітка В Україні згідно з національним законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності первинної повірки не застосовують. Для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки передбачено проведення процедури оцінки відповідності вимогам відповідних технічних регламентів.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63), Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 28.

 • ДСТУ EN IEC 62745:2021 "Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами"
  Цей стандарт встановлює вимоги до функціювання та взаємодії безкабельних (наприклад, радіо, інфрачервоних) систем керування, які забезпечують зв’язок між станцією(-ями) керування оператора та системою керування машини. Конкретні вимоги надано до мобільних станцій керування оператора.
  Частину безкабельної системи керування, яку використовують як станції керування оператора, іноді називають «передавачем», а частину, яка взаємодіє з системою керування машиною, називають «приймачем». Однак, щоб підкреслити можливість двобічного зв’язку, в цьому стандарті ці окремі частини позначають відповідно як «віддалена станція» і «базова станція».
  Цей стандарт не охоплює безкабельний зв’язок між частинами машини(-ин) які не є станціями керування оператора.
  Цей стандарт не претендує на охоплення всіх вимог, які необхідно виконати для проєктування та створення безкабельної системи керування. Наприклад, у ньому не наведено протоколи зв’язку, аспекти частоти чи смуги пропускання, а також повний спектр конструктивних вимог, таких як ударостійкість, захист від проникнення всередину, електромагнітна сумісність тощо.
  Положення цього стандарту призначені для застосування додатково до вимог, які пред’являє до електроустаткування IEC 60204-1.
  Розробник:Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 27.

 • ДСТУ EN IEC 62046:2019 "Безпечність машин. Застосування захисних засобів для виявлення присутності людей"
  Цей стандарт встановлює вимоги щодо вибирання, позиціювання, конфігурації та введення в експлуатацію захисного обладнання для виявлення короткочасної чи тривалої присутності людей, з метою захисту цих людей від небезпечних частин промислових машин. Цей стандарт охоплює застосування електрочутливого захисного обладнання (ESPE), зазначеного в IEC 61496 (усі частини), та килимків і підлог, чутливих до тиску, зазначених в ISO 13856-1.
  Цей стандарт враховує характеристики машин, захисного обладнання, навколишнього середовища та взаємодію людей у віці від 14 років.
  Цей стандарт охоплює інформаційні додатки для надання рекомендацій щодо застосування захисного обладнання для виявлення присутності людей. Ці додатки містять приклади та ілюструють принципи, викладені в стандарті. Ці приклади не є єдиними рішеннями для даної програми та не призначені для обмеження інновацій або просування технологій. Приклади наведені тільки як репрезентативні рішення для ілюстрації окремих концепцій інтеграції захисного обладнання та були спрощені для ясності, тому вони можуть бути неповними.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 78.

 • ДСТУ EN ISO 14006:2021 "Системи екологічного управління. Настанови щодо запровадження екологічного проєктування"
  У цьому стандарті подано настанови, призначені допомогти організаціям розробити, задокументувати, запровадити, підтримувати й постійно поліпшувати своє керування екологічним проєктуванням як частиною системи екологічного управління (далі — СЕУ).
  Цей стандарт призначено для використання організаціями, які запровадили СЕУ згідно з ISO 14001, але він може також допомогти охопити екологічне проєктування іншими системами управління. Настанови застосовні до будь-якої організації незалежно від її типу, розміру чи продукції, яку вона постачає. Цей стандарт поширюється на пов’язані з продукцією екологічні аспекти та види діяльності, які організація у змозі контролювати й на які вона у змозі впливати.
  Цей стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічної дієвості.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 36.

 • ДСТУEN ISO 14063:2021 "Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади"
  Цей стандарт застосовують організації як настанови щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, пов’язаних як із внутрішнім, так і зовнішнім обмінюванням екологічною інформацією. У ньому використано перевірені й усталені підходи до обмінювання інформацією, адаптовані до конкретних умов, які існують у сфері екологічного інформування.
  Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхніх розміру, типу, місця розташуваня, структури, діяльності, продукції та послуг, а також наявності в них системи екологічного управління.
  Цей стандарт можна використовувати разом з будь-якими стандартами ISO серії 14000 або незалежно від них.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 37.

 • ДСТУ 4528:2022 "Протокол обміну даними про повітряну обстановку в Україні єдиний. Вимоги до форматів опису даних"
  Цей стандарт установлює вимоги до до форматів опису даних протоколів обміну радіолокаційною інформацією про повітряну обстановку в Україні, а саме:
  а) до організації, складу та формування повідомлень про повітряну обстановку;
  б) до організації, складу та формування розпоряджень та повідомлень, пов’язаних з отриманням, обробленням та передаванням інформації про повітряну обстановку в Україні.
  Цей стандарт поширюється на формати опису даних про повітряну обстановку:
  а) від джерел радіолокаційного спостереження, оснащених апаратурою первинного оброблення радіолокаційної інформації;
  б) від автоматизованих систем оброблення радіолокаційних даних автоматизованих систем керування повітряним рухом;
  в) від нерадіолокаційних джерел різного призначення наземного, морського та повітряного базування, на які покладено завдання виявляти рухомі об’єкти в повітрі, вимірювати координати та визначати їх характеристики і тип;
  г) від автоматизованих систем оброблення даних про повітряну обстановку цивільного та військового призначення.
  Стандарт призначено застосовувати в автоматизованих системах обслуговування повітряного руху держави під час здобуття, обробляння, передавання та використання інформації про повітряну обстановку.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176).
  Стандарт набуде чинності  2022-10-01.
  Кількість сторінок документу = 117.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.