Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм"
або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.

Нові надходження національних стандартів українською мовою:

 • ДСТУ 9133:2021 "Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови"
  Цей   9133:2021 "Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови"
  Цей стандарт установлює вимоги до дорожніх бітумів, модифікованих комплексом добавок (далі — БМК), що їх використовують для виробництва асфальтобетонних сумішей, які застосовують під час будування, поточного ремонтування та утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг населених пунктів згідно з ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ДСТУ 8747, а також як основу для виробництва модифікованих бітумних емульсій.
  Цей стандарт призначений для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що виробляють та/або застосовують БМК.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 13

 • ДСТУ EN 14502-1:2019 (EN 14502-1:2010, IDT) "Крани вантажопідіймальні. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Підвісні колиски"
  Цей  стандарт поширюється на колиски, підвішені на кранах.
  Цей стандарт не охоплює засобів керування рухом колиски.
  Цей стандарт не поширюється на:
  - кранові підіймачі (ліфти для кранів);
  - пересувні кабіни.
  Стандарт розглядає всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються підвісних колисок, коли їх використовують за призначеністю та в умовах, передбачених виробником.
  Цей стандарт не застосовують до підвісних колисок, виготовлених до дати його публікації CEN.
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 14.

 • ДСТУ EN 61515:2021 "Термопарні кабелі та термопари в металевій оболонці з мінеральною ізоляцією"
  Цей  стандарт установлює вимоги до одинарних, подвійних та потрійних термопарних кабелів і термопар в металевій оболонці з мінеральною ізоляцією, призначених для загальнопромислового застосування. У подальшому буде використано скорочення MIMS («металева оболонка з мінеральною ізоляцією»). Він поширюється на термопарні кабелі і термопари лише з провідниками з неблагородних металів типів T, J, E, K та N. Технічні вимоги, установлені в цьому стандарті, застосовують до нових термопарних кабелів та термопар на момент їх поставлення споживачеві. Вони не застосовуються до продукції після її використання.
  Цей стандарт не поширюється на зовнішні сальники, затискачі, з’єднання та інші аксесуари.
  Цей стандарт не поширюється на термопарні кабелі та термопари з дорогоцінних металів. Спеціальні вимоги до застосування в первинних контурах ядерних реакторів визначаються іншими стандартами.
  Стандарт набуде чинності  2022-07-01.
  Кількість сторінок документу = 26.

 • ДСТУ EN ISO 29001:2021 "Системи управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію та надають послуги в нафтовій, нафтохімічній та газовій промисловості"
  Цей  стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація:
  a) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;
  b) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосовуванню системи, зокрема процесів поліпшування системи та забезпечування відповідності вимогам замовника й застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.
  Усі вимоги цього стандарту — загальні, вони призначені для застосування будь-якою організацією, незалежно від її типу чи розміру, а також від продукції, яку вона постачає, та послуг, які вона надає.
  Цей стандарт визначає вимоги до системи управління якістю для організацій, які постачають продукцію та надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості.
  Цей стандарт розроблено як додаток до ISO 9001:2015. Додаткові вимоги та настанови до ISO 9001:2015 було розроблено, щоб керувати ризиками та можливостями ланцюга постачання, пов’язаного з нафтовою, нафтохімічною та газовою промисловостями, а також щоб забезпечити підґрунтя для узгодження вимог із додатковими стандартами, застосовними в галузях.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 52.

 • ДСТУ EN IEC 62745:2021 "Безпечність машин. Вимоги до безкабельних систем керування машинами"
  Цей стандарт встановлює вимоги до функціювання та взаємодії безкабельних (наприклад, радіо, інфрачервоних) систем керування, які забезпечують зв’язок між станцією(-ями) керування оператора та системою керування машини. Конкретні вимоги надано до мобільних станцій керування оператора.
  Частину безкабельної системи керування, яку використовують як станції керування оператора, іноді називають «передавачем», а частину, яка взаємодіє з системою керування машиною, називають «приймачем». Однак, щоб підкреслити можливість двобічного зв’язку, в цьому стандарті ці окремі частини позначають відповідно як «віддалена станція» і «базова станція».
  Цей стандарт не охоплює безкабельний зв’язок між частинами машини(-ин) які не є станціями керування оператора.
  Цей стандарт не претендує на охоплення всіх вимог, які необхідно виконати для проєктування та створення безкабельної системи керування. Наприклад, у ньому не наведено протоколи зв’язку, аспекти частоти чи смуги пропускання, а також повний спектр конструктивних вимог, таких як ударостійкість, захист від проникнення всередину, електромагнітна сумісність тощо.
  Положення цього стандарту призначені для застосування додатково до вимог, які пред’являє до електроустаткування IEC 60204-1.
  Розробник:Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 27.

 • ДСТУ EN 61285:2021 "Керування виробничим процесом. Безпечність приміщень для аналізаторів"
  Цей стандарт встановлює фізичні вимоги щодо безпечної експлуатації вимірювальної системи аналізатора технологічних процесів, встановленого в приміщенні для аналізаторів (ПА), що убезпечує здоров’я персоналу та захищає від пожежі та вибуху.
  Стандарт застосовний до приміщень аналізатора з внутрішньою та/чи зовнішньою вибухонебезпечною атмосферою, та стосується небезпеки, створюваної токсичними речовинами чи задушливими газами. Цей стандарт не застосовний до об’єктів, де небезпеку становлять тверді речовини (пил, порошок, волокна).
  Цей стандарт не спрямований на розв’язання всіх питань функційної безпечності, пов’язаних з приміщеннями для аналізаторів..
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації» (ТК 98).
  Стандарт набуде чинності  2022-09-01.
  Кількість сторінок документу = 24.

 • ДСТУ EN 17067:2020 "Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпечності дистанційного керування"
  Цей стандарт установлює як загальні, так і конкретні вимоги до машин щодо бездротових систем керування, використовуваних з такими лісогосподарськими машинами:
  - лебідки канатні згідно з ISO 19472, лебідки для машин для розщеплювання колод;
  - самохідна техніка для лісового господарства згідно з EN ISO 11850 (машини для рубання, переміщення та обтинання гілок, форвардери, лісонавантажувачі, трелювальники, оброблювальні та лісозаготівельні машини, мульчувачі, а також багатофункціональні машини цих конструктивних типів згідно з ISO 6814); остаточна частина стандарту визначає суттєві вимоги до функції переміщення машини;
  - пересувні багатобарабанні трелювальні лебідки для лісозаготівлі згідно з EN 16517;
  - машини для розщеплювання колод і комбіновані дроворуби згідно з 5.9.2.1 EN 609-1:2016
  Машини для розколювання згідно з EN 13525 та машини для розколювання з механічними системами подачі для виробництва трісок та подрібнювальних/дробильних машин;
  - лісонавантажувачі та подібні пристрої, які використовуються на самохідних машинах та причепах для лісового господарства згідно з EN ISO 11850, і, як зазначено вище, для транспортування деревини, завантаження деревини, завантаження лісоматеріалів або лісопродукції, а також для обслуговування та налаштування лісозаготівельних комбайнів, лісорубного навісного устатковання, машин для рубання та переміщення, навісного устатковання, пиляльних головок, захоплювально-пиляльних комбінацій головок з вантажем або без нього, або подібних пристроїв та машин, наскільки вони не пов’язані з EN 12999. Стрілові навантажувачі лісоматеріалу можуть бути складовими частинами лісогосподарської машини, на якій вони встановлені.
  У цьому стандарті розглядаються всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації або небезпечні події, що стосуються бездротових систем керування, що використовуються із зазначеними вище конкретними лісогосподарськими машинами, якщо вони використовуються за призначенням та за умов нецільового використання, які відповідно передбачені виробником.
  Примітка. Загальні вимоги до бездротового керування машинами наведені у стандарті EN 62745, і вони застосовні до бездротових систем керування лісогосподарських машин.
  Цей стандарт стосується лише дистанційного керування машинами. Заходи щодо зменшення ризиків (захисні), пов’язані з операціями, що виконуються машиною, зазначені в окремих стандартах щодо машини.
  Цей стандарт не застосовують до бездротових систем керування лісогосподарських машин, вироблених до дати його опублікування.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69).
  Стандарт набуде чинності  2022-08-01.
  Кількість сторінок документу = 34.

Джерело: ДП «УкрНДНЦ»


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.