Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Нові надходження нормативних документів українською мовою:

 • ДСТУ EN ISO 10456:2022 (EN ISO 10456:2007, IDT; EN ISO 10456:2007/AC:2009, IDT; ISO 10456:2007, IDT; ISO 10456:2007/Cor.1:2009, IDT) "Матеріали та вироби будівельні. Характеристики гігротермічні. Розрахункові значення в таблицях і методики визначення декларативних та розрахункових значень теплових характеристик"
  Цей стандарт визначає методи для визначення декларативних та проєктних теплових значень для термічно однорідних будівельних матеріалів та виробів, а також методики перерахунків значень, отриманих за одного набору умов, до тих, що діють для іншого набору умов.
  Стандарт набуде чинності:  2024-05-01.
  Кількість сторінок документу = 28

 • ДСТУ EN 13823:2023 (EN 13823:2020, IDT) "Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, крім покриттів для підлог, що зазнають теплового впливу поодинокого предмета, що горить"
  Цей cтандарт регламентує метод випробування для визначення характеристик щодо реакції на вогонь будівельних виробів, крім покриттів для підлог, а також виробів, перелічених у Делегованому регламенті (ЄС) 2016/364, під час їх піддавання тепловому впливу поодинокого предмета, що горить (SBI). Процедури розрахунку викладено в додатку А. Інформацію щодо точності методу випробування подано в додатку В. Процедури калібрування описано в додатках С, D, причому додаток С є обов’язковим.
  Примітка. Цей стандарт було розроблено для визначення характеристик реакції на вогонь виробів, які є практично плоскими. Поводження з окремими сімействами виробів, наприклад лінійними (трубопроводи, повітроводи, кабелі тощо), може потребувати спеціальних правил.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25).
  Стандарт набуде чинності:  2024-05-01.

 • ДСТУ 9265:2023 "Судово-експертна діяльність. Правила розроблення, викладення й оформлення методик провадження судових експертиз"
  Цей стандарт установлює загальні вимоги до розроблення, викладення й оформлення методик провадження судових експертиз та експертних досліджень. Стандарт може бути застосовано міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами й організаціями, які здійснюють науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Судова експертиза» (ТК 192).
  Стандарт набуде чинності:  2024-05-01.

 • ДСТУ 9266:2023 "Судова психологічна експертиза використання поліграфа. Загальні вимоги"
  Цей стандарт установлює загальні організаційні та методологічні вимоги до проведення судових психологічних експертиз із використанням поліграфа, визначає терміни та поняття, які застосовують під час проведення судових психологічних експертиз із використанням поліграфа. Цей стандарт можуть застосовувати такі суб’єкти судово-експертної діяльності: державні спеціалізовані установи, їхні територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Судова експертиза» (ТК 192).
  Стандарт набуде чинності:  2024-05-01.

 • ДСТУ 9267:2023 "Суміші будівельні. Сухі спеціальні проникної дії. Технічні умови"
  Цей стандарт поширюється на суміші сухі будівельні спеціальні проникної дії (далі — суміші проникної дії), які виготовляють на основі цементного в’яжучого, портландцементу, високоалюмінатного клінкеру або змішаних (складних) мінеральних в’яжучих, наповнювачів і заповнювачів регламентованого гранулометричного складу та активних хімічних компонентів. Цей стандарт застосовний до сумішей проникної дії, що підвищують водонепроникність бетонів та стійкість до впливу техногенних або інших агресивних середовищ у разі експлуатації бетонних та залізобетонних конструкцій із шириною розкриття тріщин до 0,5 мм. Суміші проникної дії застосовують у будівництві, а також під час реконструкції та ремонту будівель і споруд.
  Цей стандарт не поширюється на сухі будівельні суміші, виготовлені згідно з ДСТУ Б В.2.7-126, жаростійкі, напружувальні, радіаційно-захисні, ін’єкційні та інші суміші.
  Розробник: Технічний комітет стандартизації «Будівельні конструкції» (ТК 303).
  Стандарт набуде чинності: 2024-07-01

 • ДСТУ EN 61643-21:2018 (EN 61643-21:2001; A1:2009; A2:2013, IDT; IEC 61643-21:2000; A1:2008, MOD; A2:2012, IDT) "Низковольтні пристрої захисту від перенапруг. Частина 21. Пристрої захисту від перенапруг, з’єднані з телекомунікаційними та сигнальними мережам"
  Цей стандарт застосовують до заводських розчинів для штукатурення на основі неорганічних в’яжучих для зовнішнього та внутрішнього використання на стінах, стелях, колонах та перегородках. Він містить визначення та кінцеві вимоги до показників. Цей стандарт передбачає оцінювання та перевіряння стабільності експлуатаційних характерис тик (AVCP) продукції згідно з цим стандартом. Долучено вимоги до маркування продукції, охопленої цим стандартом.
  Він не поширюється на штукатурні розчини, у яких сульфат кальцію є основною активною в’яжучою речовиною.
  Сульфат кальцію можна використовувати як додаткову в’яжучу речовину разом з повітряним вапном. Якщо повітряне вапно є основною в’яжучою речовиною, розчин для зовнішнього та внутрішнього штукатурення охоплено цим стандартом. Якщо основною в’яжучою речовиною є сульфат кальцію, на розчин поширюється дія EN 13279.
  Розробник:  Робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 жовтня 2017 р. № 325.
  Стандарт набув чинності:  2019-10-01.


Ви можете замовити офіційні копії цих та інших стандартів в електронному магазині на порталі "Леонорм" або надіславши замовлення на Е-mail: mark@leonorm.lviv.ua або на тел./факс: +38(032)2601151, +38(050)8065311.ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.