Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2024 р. № 745

Київ

Про затвердження Порядку формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання

Відповідно до частини дванадцятої статті 35 Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 15 листопада 2024 р., але не раніше дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

 від 25 червня 2024 р. № 745

 

ПОРЯДОК

формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання

 

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення переліку хімічних речовин подвійного використання (далі — перелік) та критерії ідентифікації хімічних речовин подвійного використання.

Дія цього Порядку поширюється на уповноважені органи у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, визначені статтею 10 Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”, а також на СБУ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”.

3. Формування та ведення переліку здійснюється Міндовкіллям в електронній формі засобами Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки.

4. Включенню до переліку підлягають хімічні речовини подвійного використання, які ідентифіковані як такі відповідно до пункту 8 цього Порядку.

5. Після проведення ідентифікації хімічної речовини Міндовкіллям приймається рішення про включення хімічної речовини подвійного використання до переліку.

6. Рішення про включення хімічної речовини до переліку приймається Міндовкіллям за поданням уповноважених органів у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, визначених статтею 10 Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”, та СБУ у разі відповідності такої хімічної речовини критеріям, визначеним пунктом 8 цього Порядку.

7. Рішення про включення хімічної речовини подвійного використання до переліку приймається у десятиденний строк з дня виникнення підстав, передбачених пунктами 5 та 6 цього Порядку.

8. Хімічні речовини ідентифікуються як хімічні речовини подвійного використання, якщо вони:

1) відповідають критеріям класифікації небезпечності відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. № 539 (Офіційний вісник України, 2024 р., № 46, ст. 2864), за класом:

“Вибухова хімічна продукція”;

“Легкозаймисті гази”;

“Легкозаймисті рідини”;

“Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини”, Категорія 1;

“Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та/або систем органів за умови одноразового впливу”, Категорія 1;

“Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних біоресурсів” незалежно від диференціації, Категорія 1;

“Хімічна продукція, яка є стійкою, біоакумулятивною і токсичною для довкілля, або дуже стійкою і дуже біоакумулятивною”;

“Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля, або дуже стійкою і дуже мобільною”;

2) є прекурсорами для:

виготовлення хімічних речовин, зазначених в абзацах першому —сьомому підпункту 1 цього пункту;

виготовлення хімічної зброї;

виготовлення зброї масового знищення;

виготовлення ракетного палива або його компонентів;

виготовлення іншої неконвенційної зброї;

3) можуть бути використані для вчинення терористичного акту та/або диверсій.

9. У перелік вносяться такі відомості:

1) назва хімічної речовини відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії;

2) інші назви хімічної речовини (тривіальні назви, торгові назви, абревіатура);

3) реєстраційний номер, встановлений Хімічною реферативною службою (номер CAS) (за наявності);

4) ліміт обсягу розміщення хімічної речовини на будь-якому об’єкті, перевищення якого спричиняє визначення об’єкта як цільового, встановлений Міндовкіллям відповідно до Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією”;

5) належність хімічної речовини до однієї або декількох таких категорій подвійного використання:

компонент/прекурсор хімічної зброї через токсикологічні властивості хімічної речовини та безпосередній вплив на людей;

вибухівка/компонент/прекурсор вибухових, запалювальних речовин через такі властивості хімічної речовини, як вибуховість, окислювальність та горючість;

можливість використання для вчинення терористичного акту/диверсії шляхом впливу на повітря, землю та воду, зокрема забруднення довкілля на значних територіях, з метою спричинення загибелі або захворюваності людей, масової загибелі об’єктів тваринного і рослинного світу або інших тяжких наслідків;

прекурсор/компонент іншої неконвенційної зброї.

10. Включення хімічної речовини до переліку хімічних речовин подвійного використання здійснюється у п’ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення Міндовкіллям.

Перелік хімічних речовин подвійного використання оприлюднюється у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Міндовкілля.

_____________________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.